Deze website maakt gebruik van cookies. Als u de site blijft gebruiken, gaat u akkoord met ons privacy- en cookiebeleid. Sluiten

Veelgestelde vragen

 1. Wat levert deelname mijn organisatie op?
 2. Wat is de Beste Werkgevers?
 3. Is de lijst vergelijkbaar met andere werkgeverslijsten?
 4. Is dit de eerste keer dat de Beste Werkgevers wordt georganiseerd?
 5. Wie waren de winnaars van voorgaande jaren?
 6. Wie mogen meedoen aan de verkiezing?
 7. Onze organisatie heeft minder dan 100 medewerkers. Mogen wij wel meedoen aan de Beste Werkgevers Awards?
 8. Wie is Effectory?

Hoe gaat de verkiezing in zijn werk?

 1. Als ik deelneem, wat gebeurt er dan?
 2. Hoe worden de winnaars bepaald?
 3. Wat is de eerste stap?
 4. Hoeveel tijd kost het me?
 5. Wanneer worden de awards uitgereikt?
 6. Wat gebeurt er als we de minimum normscore niet halen? Wordt dan bekend gemaakt dat wij te laag scoorden?

Over het Beste Werkgeversonderzoek

 1. Welke opties zijn er?
 2. Welke methode gebruiken jullie daarvoor?
 3. Hoeveel medewerkers ontvangen een onderzoek?
 4. Hoe vertrouwelijk gaan jullie om met de gegevens?
 5. Wat staat er in de vragenlijst?
 6. Ik wil een vragenlijst op maat. Kan dat?
 7. Hoeveel tijd zijn de medewerkers kwijt aan het invullen van de vragenlijst?

De rapportage van uw onderzoek

 1. Welke informatie staat er in mijn rapportage?

De publiciteit

 1. Wie is Intermediair?
 2. Als we bij de winnaars horen, welke publiciteit kunnen we dan verwachten?
 3. Op welke manier wordt het Beste Werkgevers Magazine verspreid?
 4. Wij willen wel meedoen aan het onderzoek, maar geen verdere publiciteit. Kan dat?
 5. Wij willen wel gebruik maken van de publiciteit, maar niet deelnemen aan het onderzoek. Kan dat?
 6. Wij willen graag adverteren rondom de redactionele aandacht. Kan dat?
 7. Zijn er Algemene Voorwaarden van toepassing op de Beste Werkgeverslijst van Nederland?

 

Over de awards

Wat levert deelname mijn organisatie op?

 • Uit de rapportage van het onderzoek/ het Beste Werkgeversonderzoek krijgt u een goed beeld van de tevredenheid en betrokkenheid van uw personeel. U ziet waarom uw medewerkers graag bij u werken. Daarnaast ziet u hierin hoe u op belangrijke onderwerpen scoort in vergelijking met de landelijke benchmark (Nationale Tevredenheidsindex®);
 • De grootschalige publiciteit rondom de Beste Werkgevers verkiezing biedt u een sterk wapen in de huidige arbeidsmarkt;
 • Als uw organisatie in één van Beste Werkgeverslijsten valt, krijgt u gratis een vermelding in het Beste Werkgevers Magazine;
 • Bovendien wordt uw organisatie vermeld op de website www.beste-werkgevers.nl en ontvangt u logo's en andere materialen die u voor uw uitingen kunt gebruiken.
 • De genomineerden en het Beste Werkgevers event worden aangekondigd in Intermediair.nl, Intermediair Magazine, de Volkskrant, AD, Trouw en Het Parool.  De award winnaars worden in oktober via een 1/1 pagina bekend gemaakt in de Volkskrant, AD, Trouw en Het Parool. Deze lijst van Beste Werkgevers van Nederland wordt tevens gepubliceerd in het Financieele Dagblad. Het speciale magazine Beste Werkgevers 2014 wordt verspreid onder alle aanwezigen op 7 oktober en daarnaast verschijnt het als themabijlage bij het Financieele Dagblad. De resultaten van het onderzoek krijgen veel aandacht in regionale en landelijke media en HR vakbladen. Vorig jaar is de uitslag op Hart van Nederland uitgezonden. Ook zijn er interviews op BNR Nieuwsradio geweest met de winnaars. Nu.nl heeft ook melding gemaakt van de winnende organisaties. Kortom, u kunt rekenen op veel attentie waarde. 

Wat is Beste Werkgevers?

De Beste Werkgevers vormt een objectieve norm voor goed werkgeverschap. Organisaties verdienen een positie op de ranglijst, gebaseerd op gedegen onderzoek onder hun eigen medewerkers. Organisaties die beneden een vastgestelde normscore presteren worden niet opgenomen in de lijst. Organisaties die boven deze norm scoren, kunnen een plek in de Beste Werkgeverslijst verdienen.

Is de lijst vergelijkbaar met andere werkgeverslijsten?

Nee. De afgelopen jaren is er een enorme wildgroei ontstaan van allerhande lijsten met "beste werkgevers".

 • Een deel van deze lijsten waren gebaseerd op gedegen onderzoek, maar dekten slechts een kleine groep organisaties;
 • Andere lijsten dekten een grotere groep organisaties, maar waren gebaseerd op zeer oppervlakkig onderzoek; bijvoorbeeld omdat de steekproeven veel te gering waren om een betrouwbare uitspraak te doen, en/of omdat het onderzoek geen inhoudelijke onderbouwing kende. Bij sommige lijsten werd de steekproef door organisaties zelf getrokken wat de objectiviteit van de resultaten niet ten goede kwam
 • Door de samenwerking met de Persgroep Employment Solutions (Intermediair) zijn de 2 grootste lijsten van Nederland samengevoegd en kan de lijst die voortkomt uit de onderzoeken van Effectory dé Beste Werkgeverslijst van Nederland genoemd worden.

De Beste Werkgevers combineert de voordelen van beide typen onderzoek. Het is de eerste lijst waaraan alle grote organisaties kunnen deelnemen én die is gebaseerd op betrouwbaar onderzoek. Bovendien is het aantal organisaties dat deelneemt verreweg het grootst. Ook daardoor neemt de waarde van een hoge ranking toe.

Is dit de eerste keer dat de Beste Werkgevers wordt georganiseerd?

Nee, de Beste Werkgevers wordt al georganiseerd sinds 2005. Er is echter wel een verandering opgetreden: Tot 2008 was deelname beperkt tot enkele honderden opdrachtgevers van Effectory.

Sinds 2008 kunnen naast onze opdrachtgevers alle grote organisaties van Nederland (met meer dan 1.000 medewerkers) kosteloos deelnemen. En sinds 2016 is er een Scan ontwikkelt die het voor organisaties met meer dan 100 medewerkers mogelijk maakt om gratis hun Beste Werkgevers Score te berekenen. Daardoor heeft deze lijst veel gezag. Sinds 2012 worden de Beste Werkgevers samen met Intermediair uitgereikt.

Wie waren de winnaars van voorgaande jaren?

Winnaars waren onder meer Vanderlande, KLM, Red Bull, Stichting Buurtzorg Nederland, Fox-IT, Ordina, Ziggo, HEMA, Loyens & Loeff.

Wie mogen meedoen aan de verkiezing?

De deelname staat open voor alle Nederlandse organisaties met meer dan honderd medewerkers. Klanten van Effectory dingen automatisch mee. Deelname aan de Beste Werkgevers Scan is kosteloos voor organisaties met meer dan honderd medewerkers.

Tot wanneer kan ik deelnemen?

Inschrijving voor Beste Werkgevers is het hele jaar mogelijk. Bespreek de mogelijkheden met uw consultant.

Onze organisatie heeft minder dan 100 medewerkers. Mogen wij wel meedoen aan de Beste Werkgevers Awards?

Nee, dit is helaas niet mogelijk. U komt uiteraard wel in aanmerking voor een maatwerk onderzoek. Neemt u hiervoor contact op met Effectory via 020 3050102 of via voorlichting@effectory.nl

Wie is Effectory?

Effectory is Nederland's grootste bureau op het gebied van medewerkersonderzoeken. Ruim 160 professionals houden zich dag-in, dag-uit bezig met dit soort onderzoeken. De afgelopen jaren werden honderdduizenden medewerkers van honderden bedrijven met onze methodieken bevraagd. Opdrachtgevers zijn hoofdzakelijk grote en middelgrote organisaties.
www.effectory.nl

Hoe gaat de verkiezing in zijn werk?

Als ik deelneem, wat gebeurt er dan?

Als klant van Effectory wordt u benaderd door uw consultant als u boven de minimum normscore presteert. U hoeft geen extra onderzoek uit te voeren.

Indien u gebruik maakt van het Beste Werkgeversonderzoek (bijvoorbeeld de gratis Scan) dan neemt na aanmelding één van onze projectmanagers contact met u op om telefonisch kennis te maken. U levert Effectory enkele gegevens over uw organisatie en uw medewerkers aan. Effectory voert vervolgens een beknopt medewerkersonderzoek (het Beste Werkgeversonderzoek) uit onder de gehele populatie of trekt een steekproef onder medewerkers van uw organisatie. Dit is afhankelijk van de organiastiegrootte. Als uw resultaten bekend zijn, stellen we vast of u de minimum normscore heeft gerealiseerd. U ontvangt in ieder geval de Beste Werkgevers Score.

Als u boven de minimum normscore presteert, dan bent u genomineerd en wordt u opgenomen in één van de Beste Werkgevers lijsten. Deze lijsten van beste scorende organisaties in Nederland komen ook terug in het Beste Werkgevers Magazine. In welke categorie u valt, hangt uiteraard af van uw bedrijfsgrootte. Voordat het magazine wordt gepubliceerd, beslist u zelf of u in het magazine wilt worden opgenomen.

Hoe worden de winnaars bepaald?

Minimale score vereist

Om in aanmerking te komen voor kwalificatie op een Beste Werkgeverlijst, dient een organisatie een Beste Werkgevers Score te behalen die boven het branchegemiddelde ligt. Zie ook kwalificatie 

Winnaars onder verdeeld in verschillende categorieën

Als uw organisatie dit resultaat heeft behaald, dan bent u een winnaar en kunt u, afhankelijk van de precieze hoogte van uw score, worden opgenomen in de lijst met Beste Werkgevers van Nederland. 

Voor het vaststellen van deze vier organisaties wordt een classificatie gemaakt naar bedrijfsgrootte (minder en meer dan 1.000 medewerkers). Voor beide categorieën is er een award voor de hoogste absolute score en voor de sterkste verbetering t.o.v. de vorige meting:

 • Lijst per branche
 • Lijst profit en non-profit. (verdeeld in +1000 medewerkers en -1000 medewerkers)

Wat is de eerste stap?

Dat is simpel. U vult het deelnameformulier op de site in. Daarna neemt één van onze projectmanagers contact met u op om telefonisch kennis te maken en de volgende stappen te bespreken.

Hoeveel tijd kost het me?

Uw tijdsinvestering voor de deelname is zeer beperkt. We vragen u slechts een factsheet met essentiële gegevens over uw bedrijf in te vullen (voor de mogelijke publicatie in het magazine) en een bestand met gegevens van uw medewerkers aan te leveren.

Wanneer worden de awards uitgereikt?

In januari 2018 vindt er in Amsterdam een feestelijke bijeenkomst plaats waar de Awards worden uitgereikt. Over de precieze opzet van die dag, de sprekers en de locatie ontvangt u tijdig bericht.

Wat gebeurt er als we de minimum normscore niet halen? Wordt dan bekend gemaakt dat wij te laag scoorden?

Nee. De Beste Werkgevers is een positief instrument. We vermelden alleen welke organisaties wél goed scoren. Als een organisatie niet in de lijst voor komt, betekent dat dus dat deze ofwel te laag heeft gescoord, ofwel dit jaar niet heeft deelgenomen, ofwel na onderzoek besloot niet deel te nemen. De organisatie van de Beste Werkgevers zal daarover nooit uitspraken doen.

Over het Beste Werkgeversonderzoek

Welke opties zijn er?

Wat houdt de gratis Beste Werkgevers Scan in?

Als organisatie met meer dan 100 medewerkers kunt u zich aanmelden voor de kosteloze Beste Werkgevers Scan. Effectory berekent dan de Beste Werkgevers Score. Deze Scan is gebaseerd op een vaste vragenlijst en vindt digitaal plaats onder alle medewerkers binnen uw organisatie. 

Als u meer informatie en/ of verdieping wenst te ontvangen dan alleen de Beste Werkgevers Score dan is dit tegen meerprijs mogelijk. 

Hoe wordt de steekproef uitgevoerd?

U kunt zelf aangeven welke methode uw voorkeur heeft:

 • Een digitale uitvoering (de medewerkers ontvangen dan een e-mail met inloggegevens) of
 • Een schriftelijke uitvoering (de medewerkers ontvangen een schriftelijke enquête op hun huisadres)

Beide uitvoeringswijzen zijn kosteloos voor organisaties met meer dan 1.000 medewerkers.

Welke methode gebruiken jullie daarvoor?

Voor de onderzoeken wordt gebruik gemaakt van een medewerkersonderzoek. Het onderzoek geeft, naast medewerkerstevredenheid, inzicht in een groot aantal andere HR-variabelen.

De uiteindelijke berekening van de Beste Werkgevers Score is een ongewogen gemiddelde op 6 vragen uit het onderzoek. Elke vraag telt dus even zwaar mee en is voor iedere deelnemer na te rekenen.

Deze methode is gebaseerd op uitgebreid wetenschappelijk onderzoek en de inbreng van vele vooraanstaande HR-directeuren. De methode is honderden malen beproefd en de bijbehorende vragenlijsten zijn inmiddels door meer dan honderdduizend respondenten gebruikt.

Hoeveel medewerkers ontvangen een onderzoek?

In het geval van kosteloze deelname aan de Beste Werkgevers Scan ontvangen alle medewerkers binnen een organisatie het onderzoek. Dit gebeurt digitaal.

Is de steekproef van de organisatie representatief?

Ja, indien u kiest voor een steekproef dan zorgt Effectory ervoor dat er een willekeurige steekproef uit uw medewerkersbestand wordt getrokken. Door de omvang van de steekproef (minimaal 500 bruto respondenten), bent u ervan verzekerd dat deze een goede dwarsdoorsnede van uw organisatie vormt.

Om een representatieve respons te garanderen hanteren wij de volgende steekproefgroottes:
Voor organisaties met 1000 - 1999 medewerkers: steekproef van 500
Voor organisaties met 2000 - 5000 medewerkers: steekproef van 600
Voor organisaties met >5000 medewerkers: steekproef van 800

Een willekeurige steekproef van het gehele bestand van al uw medewerkers ontvangt een enquête. Met de respons die daaruit volgt, kunnen we een betrouwbaar beeld geven van de prestaties van uw organisatie als geheel.

Voor deze aantallen medewerkers is gekozen omdat hiermee, uitgaande van de gangbare respons en antwoordverdelingen, zeker voldoende netto-uitspraken worden verkregen om een nauwkeurig en statistisch verantwoord beeld te geven van de tevredenheid en betrokkenheid van uw medewerkers. Voor de goede orde wijzen we erop dat het beeld alleen op overall-organisatieniveau voldoende nauwkeurig is. Het is op grond van deze steekproefomvang niet mogelijk om direct een nauwkeurig beeld te schetsen voor individuele organisatie-onderdelen. Daarvoor dient per organisatie-onderdeel een aparte steekproef te worden getrokken. Als u meer informatie wilt hebben over de statistische onderbouwing of de verbijzondering per organisatie-onderdeel, dan kunt u contact opnemen met onze afdeling voorlichting op 020 30 50 101 of via voorlichting@effectory.com. Zij helpen u graag verder.

Ik wil minder medewerkers aan het onderzoek mee laten doen, kan dat ook?

Uiteraard kan dat, dit gaat in overleg met de projectmanager.

Veel organisaties kiezen ervoor om al hun medewerkers aan het onderzoek te laten deelnemen. Het voordeel is dat u uw beeld kunt verfijnen tot op afdelingsniveau, en dus ook gericht kunt werken aan verbeteringen. Bovendien laat u zo aan al uw medewerkers zien dat u hun mening serieus neemt.

Indien u interesse heeft in deze optie, vinkt u dan "maatwerk" aan bij uw aanmelding. Wij nemen dan contact met u op om de mogelijkheden vrijblijvend te bespreken.

Hoe vertrouwelijk gaan jullie om met de gegevens?

Hoe gaan jullie om met de gegevens van onze medewerkers?

De gegevens van uw medewerkers worden beschermd conform de protocollen van Effectory. Dat betekent onder meer het volgende:

 • De gegevens van uw medewerkers worden uitsluitend gebruikt voor de uitvoering van het onderzoek;
 • We garanderen de strikte anonimiteit van uw medewerkers. U krijgt nooit inzage in de antwoorden van individuele medewerkers en voor groepsrapportages (bij een maatwerkonderzoek) gelden minimum groepsgroottes. De anonimiteit van uw medewerkers en onze werkwijze om dit te garanderen wordt in alle communicatie naar uw medewerkers benadrukt; Bij een steekproef trekt Effectory zelf de willekeurige steekproef onder uw medewerkers. U weet nooit welke medewerkers van welke afdelingen een uitnodiging voor deelname zullen of hebben ontvangen.

En hoe zit het met de vertrouwelijkheid van onze resultaten?

 • Als uw resultaten bekend zijn, zullen we deze aan u presenteren. We zullen u daarbij tevens aangeven of u behoort tot de winnaars of dat u de minimum normscore niet heeft gehaald;
 • Op dat moment kunt u zelf kiezen of u wilt dat uw resultaten worden opgenomen in het Beste Werkgevers Magazine. Andere uitkomsten dan daarin vermeld, worden uiteraard nooit aan derden bekend gemaakt;
 • U ontvangt vanzelfsprekend de Beste Werkgevers Score. 

Het bestand met de gegevens van de deelnemers aan het kosteloze Beste Werkgeversonderzoek stellen we geanonimiseerd (dwz zonder dat bedrijven of medewerkers individueel herleidbaar zijn) ter beschikking aan de Persgroep Employment Solutions voor analyse- en publicatiedoeleinden

Wat staat er in de vragenlijst van de gratis Scan?

 • De vragenlijst is gebaseerd op de kern van de organisatiescan;
 • De vragenlijst bevat 30 vragen. Dat zijn 30 gesloten vragen die worden gebruikt om de meest voorkomende HR-variabelen te meten (zoals tevredenheid en betrokkenheid).
 • De vragen hebben hun bruikbaarheid bewezen in onderzoeken bij zeer uiteenlopende organisaties (zowel profit als non-profit), een diversiteit aan branches, en ook bij verschillende typen medewerkers (alle opleidingsniveaus).

Ik wil een vragenlijst op maat. Kan dat?

Ja, vanzelfsprekend. Daarvoor gelden de reguliere prijzen van de medewerkersonderzoeken van Effectory. Als u kiest voor deze optie:

 • Wordt de vragenlijst opgemaakt in uw huisstijl;
 • Kunt u kiezen uit nog eens driehonderd vragen uit de vragenbibliotheek van Effectory. Voor al deze vragen zijn uitgebreide benchmarks beschikbaar;
 • Kunt u ook aanvullende vragen opnemen, specifiek voor uw organisatie;
 • Kunt u het onderzoek ook in andere talen en landen uitvoeren;
 • Kunt u inzicht krijgen op afdelingsniveau;
 • Wordt uw onderzoek volledig ondersteund door een team van Effectory, bestaande uit een consultant en een projectmanager.

Indien u interesse heeft in deze opties, vinkt u dan het betreffende vakje aan bij uw aanmelding. Wij nemen daarna contact met u op om de mogelijkheden vrijblijvend te bespreken.

Hoeveel tijd zijn de medewerkers kwijt aan het invullen van de vragenlijst?

Een medewerker is gemiddeld acht minuten bezig met het invullen van de vragenlijst. Dat is inclusief de beantwoording van de twee open vragen.

Rapportage van uw onderzoek

Welke informatie staat er in mijn rapportage?

Dit hangt af van welk type onderzoek u door ons uit laat voeren. Bij de gratis Scan ontvangt u alleen de Beste Werkgevers Score. 

U kunt ook kiezen voor meerdere (betaalde) opties. Bijvoorbeeld een beknopte rapportage waarin u kunt lezen hoe tevreden en betrokken uw medewerkers zijn. Of inzage in hoe u op belangrijke onderwerpen scoort in vergelijking met de landelijke benchmark (Nationale Tevredenheidsindex®). Inzicht in alle opmerkingen en suggesties die uw medewerkers hebben geplaatst bij de open vragen. Zo ziet u ook precies waarom uw medewerkers graag bij u werken.

De publiciteit

Wie is Intermediair?

Intermediair is dé carrièresite voor hoogopgeleiden die bewust met hun carrière bezig zijn. Je vindt er actuele vacatures, handige carrièretips en –adviezen en testen en tools die je verder helpen. Intermediair heeft een groot bereik onder hoogopgeleiden en bereikt kandidaten in zowel het profit als non-profit segment. De carrièresite Intermediair.nl staat boordevol actuele vacatures, carrièretips, testen en artikelen. Het digitale Intermediair Magazine informeert en inspireert wekelijks carrièrebewuste hoogopgeleiden op scherpe en prikkelende wijze. Intermediair heeft het grootste bereik onder hoogopgeleiden en bereikt kandidaten in zowel het profit als non-profit segment.

Intermediair valt onder De Persgroep Employment Solutions, onderdeel van de Persgroep Nederland, is de recruitment-specialist voor werkgevers, werknemers, ZZP-ers en studenten op de Nederlandse arbeidsmarkt. Bedrijven en organisaties brengen we in contact met het juiste talent en daarnaast bieden we onze bezoekers 24 uur per dag de mogelijkheid een nieuwe carrièrestap te maken. De Persgroep Employment Solutions heeft een groot en portfolio met de sterke merken: NationaleVacaturebank, Intermediair, de Volkskrant, AD, Trouw, Het Parool en Tweakers IT Banen. Met dit multimediaal portfolio bereiken we meer dan 40% van de Nederlandse beroepsbevolking, onder hbo+ is dit zelfs 50% (NOA 2013-II). De Persgroep Employment Solutions is de logische keuze voor iedereen die in Nederland bezig is met werk en carrière of met het vinden van het juiste talent. Meer informatie op www.persgroepemploymentsolutions.nl/  

Als we bij de winnaars horen, welke publiciteit kunnen we dan verwachten?

 • De genomineerden en het Beste Werkgevers event worden aangekondigd in Intermediair.nl, Intermediair Magazine, de Volkskrant, AD, Trouw en Het Parool.  De award winnaars worden bekend gemaakt in de Volkskrant, AD, Trouw en Het Parool. Deze lijst van Beste Werkgevers van Nederland wordt tevens gepubliceerd in het Financieele Dagblad. Het speciale  Beste Werkgevers Magazine wordt verspreid onder alle aanwezigen op het event en daarnaast verschijnt het als themabijlage bij het Financieele Dagblad. De resultaten van het onderzoek krijgen veel aandacht in regionale en landelijke media en HR vakbladen. Vorig jaar is de uitslag op Hart van Nederland uitgezonden. Ook zijn er interviews op BNR Nieuwsradio geweest met de winnaars. Nu.nl heeft ook melding gemaakt van de winnende organisaties. Kortom, u kunt rekenen op veel attentie waarde.
 • Alle winnaars worden (na hun toestemming) opgenomen in Het Beste Werkgevers Magazine. Als u in één van de Beste Werkgeverslijsten komt heeft u recht op een kosteloze vermelding waarin de belangrijkste uitkomsten en enkele algemene feiten over uw bedrijf worden vermeld;
 • Als u in de Beste Werkgeverslijst van Nederland valt, ontvangt u daarnaast ook het logo van de Beste Werkgevers en de URL die u kunt gebruiken op uw website en in uw uitingen. Op die manier is voor iedereen duidelijk dat u genomineerd bent voor uw goede werkgeverschap;
 • Winnende organisaties met meer dan 1.000 medewerkers zullen opgenomen worden in een breder publiciteitsplan.

Op welke manier wordt het Beste Werkgevers Magazine verspreid?

Het Beste Werkgevers Magazine heeft een oplage van 70.000 exemplaren. Het Magazine wordt meegestuurd met de gehele oplage van het Financieele Dagblad en PW de Gids Actueel. Ook wordt het Magazine uitgedeeld  tijdens de Award uitreiking aan alle aanwezigen. Ook deelnemers die de minimum normscore niet hebben gehaald, ontvangen het magazine.

Wij willen wel meedoen aan het onderzoek, maar geen verdere publiciteit. Kan dat?

Ja. Na ontvangst van de scores beslist u zelf of u opgenomen wilt worden in het Beste Werkgevers Magazine en wilt meedingen naar een Beste Werkgevers Award.

Wij willen wel gebruik maken van de publiciteit, maar niet deelnemen aan het onderzoek. Kan dat?

Nee. Gedegen en objectief onderzoek is één van de essentiële onderdelen van De Beste Werkgevers. Om voor publiciteit in aanmerking te komen dient u dus minimaal deel te nemen aan het (kosteloze) onderzoek én een plek in de Beste Werkgeverslijst te bemachtigen.

Wij willen graag adverteren rondom de redactionele aandacht. Kan dat?

Ja, uiteraard kan dat. U kunt daarvoor contact opnemen met uw account manager, projectmanager of consultant. Of mail uw advertentie aanvraag naar: Customerservice@vnuvacaturemedia.nl of 020-2042200. Voor alle duidelijkheid wijzen we erop, dat de redactie geheel onafhankelijk plaatsvindt. 

Zijn er Algemene Voorwaarden van toepassing op de Beste Werkgeverslijst van Nederland?

Zowel op de kosteloze als de betaalde diensten die Effectory en de Persgroep Employment Solutions in het kader van De Beste Werkgevers leveren, zijn de algemene voorwaarden van Effectory respectievelijk de Persgroep Employment Solutions.

Om in aanmerking te komen voor kwalificatie op een Beste Werkgeverlijst, dient een organisatie een Beste Werkgevers Score te behalen die boven het branchegemiddelde ligt.